Top-down Bottom-up

year: 2012
dimensions: variable installation with 4 dripping machines and 800 kg. of beeswax
materials: beeswax, aluminum, plastic, electronics, heating elements

During the course of the exhibition, each of the machines in turn will create a stalagmite (measuring approx. 300 cm.) on the floor. The detailed structures are created according to a simple principle: droplets of molten wax fall to the floor where they solidify. The solidified forms dictate the direction of the following droplets. This step-by-step process will differ slightly for each stalagmite. After the exhibition the stalagmites will be melted down and made into blocks for the next presentation.

Read more in the catalogue text by Marja Bosma, curator Centraal Museum.

Top-down Bottom-up was developed for the exhibition Exploded View, commissioned by the Centraal Museum Utrecht.
online info: website Centraal Museum

Top-down Bottom-up

jaar: 2012
afmetingen: variabele installatie met 4 druppelmachines en 800 kg. bijenwas
materialen: bijenwas, aluminium, kunststof, electronica, verwarmingselementen

In de loop van de expositie gaan de machines om beurten een stalagmiet (met een lengte van ongeveer 300 cm.) op de vloer creëren. De gedetailleerde structuren ontstaan volgens een eenvoudig principe: vloeibare druppels was vallen naar beneden en stollen op de vloer. De gestolde vormen bepalen de stroming van de daaropvolgende druppels. Dit stapsgewijze proces zal bij elke nieuwe stalagmiet enigszins anders verlopen. Na afloop van de expositie worden de stalagmieten weer omgesmolten tot blokken voor de volgende presentatie.

Lees meer in de catalogustekst van Marja Bosma, curator Centraal Museum.

Top-down Bottom-up is ontstaan in opdracht van het Centraal Museum in Utrecht, voor de tentoonstelling Ontplofte Blik / Exploded View.
online info: website Centraal Museum

driessens & verstappen installation top-down bottom-up