Deep Dive

year: 2016
material: projection, interactive software for Mac OSX
duration: infinite

Deep Dive offers an endless zoom into a digital picture, revealing an infinitely detailed imaginary world that emerges from the original pixels. Instead of the blurring effect that normally results from zooming in and interpolating pixels, Deep Dive generates new features continuously. This occurs through the image refining itself according to information that is extracted from the image concerned. The data is collected through analysing the fundamental image construction on several scale levels, from coarse to fine. The analysis breaks down the picture into fragments, local groups of pixels, and for each fragment is noted down how it may be again divided into smaller fragments found in the original image. New image fragments are subsequently assembled during the synthesis on the basis of their position between other fragments. The system learns as it were how an image can 'grow', how it can arise from smaller components.
The viewer can steer this process by following an interesting area with the mouse, and thus further developing and exploring it in detail. Initially on start up, you see the original image, unaltered and clearly figurative. Everything gradually becomes more and more abstract during the zooming, while some characteristics are preserved from the original, such as coherent forms, combinations of colour tones and textures. Each input image has unique image features and thus also a specific output 'style'. At the bottom left of the screen the user sees a small camera icon. By clicking on it, he/she may download a new, randomly selected picture from the online WikiMedia archive, and then 'dive' into it.

Deep Dive

jaar: 2016
materiaal: projectie, interactieve software voor Mac OSX
duur: oneindig

Met Deep Dive maak je een eindeloze reis in een afbeelding. Een oneindig uitdijend pixel universum wordt gegenereerd op basis van beelddata uit de desbetreffende afbeelding. In plaats van het vervagende effect dat normaliter het gevolg is van het inzoomen op een plaatje, creëert Deep Dive voortdurend nieuwe details. Dit komt doordat het beeld zich verfijnd volgens gegevens die zijn onttrokken aan de desbetreffende foto. Deze gegevens worden verzameld door het analyseren van de basale beeldopbouw op meerdere schaalniveaus, van grof tot fijn. De analyse deelt de foto op in fragmenten, plaatselijke groepjes van pixels, en voor elk fragment wordt bijgehouden hoe het kan worden opgedeeld in weer kleinere fragmenten die te vinden zijn in het oorspronkelijke beeld. Bij de synthese worden vervolgens nieuwe beeldfragmenten geassembleerd op basis van hun ligging tussen andere fragmenten. Het systeem leert als het ware hoe een beeld kan 'groeien', hoe het kan ontstaan uit kleinere onderdelen.
De kijker kan dit proces sturen door de pointer naar een interessante plek te bewegen, zodat dit gebied verder wordt ontwikkeld. Aanvankelijk, bij het opstarten, ziet men de oorspronkelijke foto ongewijzigd en duidelijk figuratief. Geleidelijk aan wordt alles tijdens het zoomen meer en meer abstract, terwijl sommige karakteristieken uit het origineel behouden blijven, zoals coherente vormen, combinaties van kleurtonen en texturen. Elke input afbeelding heeft unieke beeldeigenschappen en dus ook een specifieke output 'stijl'. Onderaan links in beeld ziet de gebruiker steeds een camera icoontje. Door hierop te klikken kan hij/zij een nieuw, toevallig gekozen beeld uit het online WikiMedia archief downloaden om er vervolgens in te 'duiken'.

driessens & verstappen movie deep dive expanding images