Herbarium Vivum

year: 2013
dimensions: 6 frames of 205 x 125 x 9 cm. and 4 frames of 127 x 75 x 9 cm., installation variable
materials: coated steel, coated wood, plexiglass, perforated steel, white spandex, 10 crop plants

Plant scientists study the adaptive capacities of plants under extreme conditions, as happens when new crop varieties are developed (that tolerate drought or that flourish at salinated soil, for instance). How far can you take this? Driessens & Verstappen found inspiration for their project in the Herbarium, where the shape of plants is manipulated by flattening them, and where the uniform categorization highlights their differences. In Herbarium Vivum the artists do the same with ten living crops: hemp, mustard, cucumber, corn, borage, marrowfat, poppy, tomato, tobacco and potato. They made frames where the plants have to develop themselves into an almost two-dimensional growth form. The question arises whether the plants in the living herbarium will start to resemble their own representations in herbaria and botanical illustrations, as a result of manipulating the growth process.

Herbarium Vivum was developed for the exhibition (Re)Source at the Belmonte Arboretum in Wageningen, commissioned by Beelden op de Berg Foundation.

In 2014 Herbarium Vivum has been installed at Verbeke Foundation, Kemzeke, Belgium. The last presentation of the work was in 2015, at Zone2Source in the Amstelpark in Amsterdam. Click here for a photo impression.

Herbarium Vivum

jaar: 2013
afmetingen: 6 frames van 205 x 125 x 9 cm. en 4 frames van 127 x 75 x 9 cm., variabele opstelling
materialen: gecoat staal, gelakt hout, plexiglas, geperforeerd staal, wit spandex, 10 gewasplanten

Plantwetenschappers onderzoeken het aanpassingvermogen van planten onder extreme condities, wanneer ze nieuwe variëteiten van een gewas ontwikkelen (die tegen droogte kunnen, of die op zilte grond gedijen, bijvoorbeeld). Hoe ver kun je gaan? Driessens & Verstappen vonden inspiratie voor hun project in het Herbarium, waar de vorm van planten wordt gemanipuleerd door ze plat te maken, en waar de onderlinge verschillen door uniforme categorisatie benadrukt worden. In Herbarium Vivum doen de kunstenaars hetzelfde met tien levende gewasplanten: hennep, mosterd, komkommer, maïs, borage, kapucijner, klaproos, tomaat, tabak and aardappel. Ze hebben frames gemaakt waarin de planten zich moeten ontwikkelen in een vrijwel twee-dimensionale groeivorm. Het is de vraag of de planten in het levende herbarium - als gevolg van deze manipulatie van het groeiproces - gaan lijken op hun eigen weergaves in herbaria en botanische illustraties.

Herbarium Vivum is ontwikkeld voor de tentoonstelling (Re)Source in het Belmonte Arboretum in Wageningen, in opdracht van stichting Beelden op de Berg.

In 2014 werd Herbarium Vivum opgesteld bij Verbeke Foundation, Kemzeke, België. De laatste opstelling van het werk was in 2015, bij Zone2Source in het Amstelpark in Amsterdam. Klik hier voor een foto-impressie.

driessens & verstappen installation herbarium vivum