E-volver

(scroll naar beneden voor Nederlandse tekst)

year: 2006
material: 4 breeding units with displays, 5 prints on canvas 600 x 300 cm.
technique: permanent installation, interactive software
location: Research Labs, Medical Center Leiden University
commissioners: LUMC Leiden and SKOR Amsterdam

For the new Research Labs of the LUMC in Leiden, Driessens & Verstappen developed an interactive 'image breeding machine'. Via the computer program E-volver, the viewer can influence the visual patterns that can be seen in various places in the building. Based on preferences indicated by the user, an artificial evolutionary process of variation and selection takes place. Driessens & Verstappen thus leave behind a system that is alive, that is constantly changing and that can be influenced from outside.

The artwork scratches the surface of the actual research that takes place in the LUMC and even corresponds to it. Whereas the scientists are mainly concerned with the biochemistry, genetics and evolution of biological life, the artists focus on the possibilities that the underlying mechanisms of these processes can offer art, by implementing them as a purely visual and image-generating system. In doing so, E-volver reflects the complexity of the biochemical universe and the human desire for knowledge and understanding. Self-organizing processes such as growth and evolution - which may be understood theoretically, but are never directly observable in daily life - are made perceptable on a sensory level. At the same time, it provides great aesthetic pleasure. You could consider the image-breeding machine as a metaphor for different ways of looking and thinking. It has thus become a wonderful example of a work of art where the interface between visual art and science is optimally depicted.

text: Wilfried Lentz, director SKOR 2006

E-volver

jaar: 2006
materiaal: 4 kweek units met displays, 5 prints op doek 600 x 300 cm.
techniek: permanente installatie, interactieve software
locatie: Onderzoeksgebouw, LUMC Leiden
opdrachtgevers: LUMC Leiden and SKOR Amsterdam

Voor het nieuwe Onderzoeksgebouw van het LUMC in Leiden ontwikkelden Driessens & Verstappen een interactieve ‘beeld-kweek-machine’. Toeschouwers kunnen via het computerprogramma E-volver invloed uitoefenen op de visuele patronen, die op beeldschermen op verschillende plekken in het gebouw te zien zijn. Op basis van voorkeuren die de gebruiker aangeeft, vindt er een kunstmatig evolutieproces van variatie en selectie plaats. Driessens & Verstappen laten daarmee een systeem achter dat leeft, dat voortdurend in verandering is en dat van buitenaf beïnvloed kan worden.

Het kunstwerk scheert als het ware direct langs het feitelijk onderzoek dat in het LUMC plaats vindt, en raakt het ook. Waar de wetenschappers vooral bezig zijn met de biochemie, genetica en evolutie van het biologische leven, richten de kunstenaars zich op de mogelijkheden die de onderliggende mechanismen van deze processen kunnen bieden voor de kunst, door ze te implementeren als een zuiver visueel en beeldgenererend systeem. E-volver weerspiegelt hiermee de complexiteit van het biochemisch universum en het menselijk verlangen naar kennis en inzicht. Zelforganiserende processen zoals groei en evolutie - die in theoretisch opzicht misschien wel te begrijpen zijn, maar in het dagelijks leven nooit direct waarneembaar - worden op zintuiglijk niveau ervaarbaar gemaakt. Tegelijkertijd verschaft het een groot esthetisch genoegen. De beeld-kweek-machine zou je kunnen beschouwen als een metafoor voor verschillende manieren van kijken en denken. Het is daarmee een prachtig voorbeeld geworden van een kunstwerk waar het raakvlak tussen beeldende kunst en wetenschap optimaal is verbeeld.

tekst: Wilfried Lentz, directeur SKOR 2006

driessens & verstappen five prints screensaver e-volver