The Factory

(scroll naar beneden voor Nederlandse tekst)

year: 1995, restored and revised in 2007
technique: robotic installation
measurements: H.180 x B.130 x D.150 cm.
materials: miscellaneous materials, electronics, oil, water, beeswax
collection: FRAC Lorraine, Metz, France

The Factory is an installation that is conceived for IAGO Gallery. This conceptual gallery excists in the form of a model that has to be build by the artists according to a building plan with instructions. The spatial layout of IAGO is derived form a small apartment with balcony. Because of its scale and structure IAGO can be easily dismantled and function as a touring exhibition space. The only constraint for the artist is to obey the reduction of scale. IAGO is a project of David Reynaud and Grazia Quaroni.

The Factory is set up as a cyclical process: continuously shapes will be generated, documented, presented and degenerated. The viewer can look from the outside into the various rooms of the model and see what happens inside. He watches the cycle of beeswax, from which he percieves one phase in each room: an amount of melted wax coagulates by pouring it into cold water, the shape dries by ventilation, the shape is documented on video, the shape is presented to the viewers, the shape becomes fluid again by melting. This cycle repeats itself in the same way, but each time the formation of the material will be different.

The gallery consists of four spaces: three rooms and a balcony. All the spaces are connected through windows and doors. In each of the rooms another stage of the cyclic proces takes place. In the transformation room a robot arm takes an amount of fluid wax out of the melting pot and pours this into a bassin with cold water. When completely solid, the shape is scooped onto a conveyor belt that brings it to the next area: the preparation room. Here the shape is placed in between three ventilators to dry. When dry, the shape continues its way through the factory and arrives in the documentation room. In the documentation studio it is recorded on video tape while it passes the camera. Subsequently the shape is moving to the balcony, where the shape is presented to the public. It can be observed in detail here, before it moves towards the melting pot inside the transformation room. Finally the shape disappears in the melting pot and becomes fluid again.

Read more in the catalogue text by Grazia Quaroni.

The Factory

jaar: 1995, gerestaureerd en gereviseerd in 2007
techniek: robotische installatie
afmetingen: H.180 x B.130 x D.150 cm.
materialen: diverse materialen, electronica, olie, water, bijenwas
collectie: FRAC Lorraine, Metz, Frankrijk

The Factory is een installatie die is bedacht voor IAGO galerie. Deze conceptuele galerie bestaat in de vorm van een maquette, die door de kunstanaar zelf wordt vervaardigd op basis van een bouwtekening met instructies. De ruimtelijke indeling van IAGO is afgeleid van een klein apartement met balkon. IAGO galerie is vanwege zijn schaal en structuur demontabel en kan zo functioneren als een reizende expositie-ruimte. Het enige waar de kunstenaar zich aan moet houden is de verkleinde schaal. Het tentoonstellingsproject IAGO is een concept van David Reynaud en Grazia Quaroni.

The Factory is opgezet als een cyclisch proces: constant worden er vormen gegenereerd, gedocumenteerd, gepresenteerd en gedegenereerd. De toeschouwer kan van buitenaf in de verschillende kamers van de maquette kijken om te zien wat er binnen gebeurt. Hij ziet een kringloop van bijenwas, waarvan hij in elke kamer een fase waarneemt: een hoeveelheid vloeibare was krijgt een vaste vorm door stolling in water. Het object wordt vervolgens gedocumenteerd op video, gepresenteerd aan het publiek en wordt uiteindelijk weer vloeibaar door smelting. Deze cyclus herhaalt zich voortdurend, maar de vorm die het materiaal aanneemt is elke keer weer anders.

De galerie bestaat uit vier ruimtes: drie kamers en een balkon. Alle ruimtes zijn met elkaar verbonden door ramen en deuren. In elke ruimte vindt een andere fase van het kringloopproces plaats. In de transformatie ruimte neemt een robotarm een hoeveelheid vloeibare was uit een smeltpot en giet dit in een vat met koud water. Als de vorm is afgekoeld, wordt hij op een lopende band geschept die hem naar de volgendekamer voert: de preparatie ruimte. Hier wordt de vorm tussen drie ventilatoren geplaatst om te drogen. Na het drogen vervolgt de vorm zijn weg door de fabriek en komt aan in de documentatie studio. Daar wordt hij vastgelegd op videoband als hij de camera passeert. Vervolgens gaat de vorm naar het balkon, waar hij gepresenteerd wordt aan het publiek. Hier kan hij tot in detail worden bekeken voordat hij zich naar de smeltpot begeeft in de transformatie ruimte. Tenslotte verdwijnt de vorm in de smeltkroes en wordt weer vloeibaar.

Lees meer in de catalogus tekst (engels) van Grazia Quaroni.

driessens & verstappen pictures movie the factory