Tomato Habitus

(scroll naar beneden voor Nederlandse tekst)

location: site & time specific project for Foodprint, several locations in The Hague
year: 2009
material: 5 films-in-progress, screens, cameras, computers, tomato plants, glass house B.450 x D.306 x H.233 cm.
commissioner: Stroom The Hague, website Foodprint

The tomato is the most cultivated vegetable in the Netherlands, second only to the potato. Tomatoes are easy to grow yourself and are moreover beautiful plants. Yet we almost never come across a tomato in our everyday surroundings. Tomatoes are cultivated in the Westland among other places, in large industrial greenhouses that can supply fresh tomatoes from March to December. Our Westland tomatoes are exported to Russia for example, and the tomatoes on the shelves of greengrocers in The Hague may come from Morocco or Spain. In short, the tomato as product is totally disconnected from time and location in our perception, in that it may be obtained throughout the year and is imported and exported across the globe. It is exactly this connection to location and time which is given a central place in the project Tomato Habitus.
Five variously suitable production environments for tomatoes were selected in and around The Hague: an industrial greenhouse in the Westland, a hobby greenhouse, an urban garden and a roof terrace in the inner city, and a shop window in a shopping street. In preparation, twenty five little tomato plants (Solanum lycopersicum 'Dirk') were grown from seed in equivalent circumstances. Five of these little tomato plants were bedded out at the same time in each of the environments chosen. From that moment on, each plant became a reflection of its habitat. Differences in temperature, light, atmospheric humidity, precipitation, soil structure and care are expressed in the growth process of each separate tomato plant. These factors influence the habitus (form of appearance and behaviour) of the plant: root capacity, foliation, flowering, fruit yield and the taste of the ultimate tomato. In order to portray these local differences in environment, a photograph is made at each location every day, and relayed via the internet. Each new photograph of the plants in their environment is added to their existing series. The films are thus updated with new material every day, from the very beginning through to the plant's harvesting and decomposition. The films-in-progress make the differences and the similarities of the divergent processes of growth visible.

Tomato Habitus has been made possible with the support of Productschap Tuinbouw.
Thanks to Stroom, Plantenkwekerij Grootscholten, Enza Zaden, Tomatoworld, Gezonde Gronden, Stadsklooster Den Haag, Jane Huldman, Bram Esser and all caretakers.

Tomato Habitus

locatie: site & time specific project voor Foodprint, diverse locaties in Den Haag e.o.
jaar: 2009
materiaal: 5 films-in-progress, beeldschermen, camera's, computers, tomatenplanten, kweekkas, B.450 x D.306 x H.233 cm.
opdrachtgever: Stroom Den Haag, website Foodprint

De tomaat is na de aardappel de tweede meest geteelde groente in Nederland. Tomaten zijn gemakkelijk zelf te kweken en het zijn bovendien mooie planten. Toch komen we in onze dagelijkse leefomgeving vrijwel nergens een tomatenplant tegen. Tomaten worden onder andere in het Westland gekweekt in grote industriële kassen die van maart tot december verse tomaten kunnen leveren. Onze Westlandse tomaten worden geëxporteerd naar bijvoorbeeld Rusland en de tomaten in de schappen van de Haagse groentewinkels kunnen uit Marokko of Spanje komen. Kortom, het product tomaat is in onze beleving totaal losgekoppeld van plaats en tijd doordat dit het hele jaar door verkrijgbaar is en wereldwijd wordt geïmporteerd en geëxporteerd. In het project Tomato Habitus wordt de koppeling van voedselproductie aan plaats en tijd juist centraal gesteld.
In en om Den Haag werden vijf verschillende geschikte productie-omgevingen voor tomaten gekozen: een industriële kas in het Westland, een hobbykas, een stadsstuin en een dakterras in de binnenstad en een etalage in een winkelstraat. Ter voorbereiding werden vijfentwintig tomatenplantjes (Solanum lycopersicum 'Dirk') onder gelijkwaardige omstandigheden uit zaad opgekweekt. In elk van de gekozen omgevingen werden vijf van deze tomatenplantjes op hetzelfde moment uitgeplant. Vanaf dat moment is elke plant een spiegel van zijn habitat (leefomgeving) geworden. Verschillen in temperatuur, licht, luchtvochtigheid, neerslag, grondstructuur en verzorging komen tot uitdrukking in het groeiproces van elke afzonderlijke tomatenplant. Deze factoren beïnvloeden de habitus (verschijningsvorm en gedrag) van de plant: wortelaanleg, bladvorming, bloei, vruchtopbrengst en de smaak van de uiteindelijke tomaat. Om deze lokale verschillen in beeld te brengen wordt op elke locatie dagelijks een foto gemaakt en via internet verstuurd. Elke nieuwe foto van de planten in hun omgeving wordt toegevoegd aan de bestaande reeks. De films krijgen dus vanaf het vroege begin, tot en met de oogst en het verval van de plant, elke dag een update met nieuw materiaal. De films-in-progress maken de verschillen en de overeenkomsten van de uiteenlopende groeiprocessen zichtbaar.

Tomato Habitus werd mogelijk gemaakt door ondersteuning van Productschap Tuinbouw.
Met dank aan Stroom, Plantenkwekerij Grootscholten, Enza Zaden, Tomatoworld, Gezonde Gronden, Stadsklooster Den Haag, Jane Huldman, Bram Esser en alle verzorgers.

driessens & verstappen films pictures tomato habitus