Frankendael 2001

digital film, unique HD software and an edition on DVD, duration 9 minutes

Frankendael 2001 is a project for which the artists documented nine locations in the historic landscape park Frankendael, Watergraafsmeer in Amsterdam. A film has a duration of nine mintes and covers exactly one year, from one January to the next. On a weekly basis, each of the scenes was repeatedly photographed from the same position and at the same time of day, around noon. With custom developed software each series of shots was edited into fluid transitions. Slow transformations and changes in season, that are never directly perceptible in daily life, are perceptible on a sensory level. Not the individual images, but the transformation process itself is the origin of the aesthetic experience. This is in contrast to the classical landscape painting and photography, where a scene could only be displayed as a snapshot, often idealized and/or romanticized.

on-line article by Jorinde Seijdel

Two other series of landscape films that are based on the same ideas and techniques: Diemerzeedijk 2007 en Kennemerduinen 2010.

Frankendael 2001

digitale film, unieke HD software en een editie op DVD, duur 9 minuten

Frankendael 2001 is een project waarbij de kunstenaars negen verschillende locaties documenteerden in het historisch landschapspark Frankendael in Watergraafsmeer, Amsterdam. Elke film duurt negen minuten en omvat precies één jaar, van januari tot januari. Wekelijks werden alle scenes vanuit eenzelfde standpunt gefotografeerd, telkens op hetzelfde moment van de dag, rond het middaguur. Vervolgens zijn deze opnames met speciaal hiervoor ontwikkelde software in vloeiende overgangen gemonteerd. Trage veranderingen en seizoenswisselingen - die in het dagelijks leven nooit direct waarneembaar zijn - worden op zintuiglijk niveau ervaarbaar. Niet de afzonderlijke beelden, maar het transformatieproces zelf vormt de oorsprong voor de esthetische ervaring. Dit in tegenstelling tot de klassieke landschapsschilderkunst en -fotografie, waarbij een scene alleen kon worden weergegeven als momentopname, vaak geïdealiseerd en/of geromantiseerd.

on-line artikel door Jorinde Seijdel

Twee andere series landschapsfilms die gebruik maken van dezelfde uitgangspunten en technieken: Diemerzeedijk 2007 en Kennemerduinen 2010.


driessens & verstappen pictures landscape films