Tuboid

year: 2000
material: projection, interactive software for Mac OSX
dimensions: variable, minimum 265 x 150 cm.

Tuboid is a computer program that uses artificial evolution to generate tube-like forms. The tube is created by joining together segments, each having a slightly different shape at each turn. The segments are generated by an internal drawing mechanism. During the creation of each new segment, form mutation and form selection takes place. But not every result will be accepted because there is one important criterion that all segments have to satisfy: the circumference of the drawing may not self-intersect. Therefore the software uses an evolutionary component to create the new segments. Every mutation is tested against this "fitness" criterion, only valid settings will be selected. The tubular membrane that arises in this way can be perceived in two ways, as a space or as a sculpture. With the interactive Tuboid projection you can make a virtual journey through the interior, the Tuboid sculptures show the three-dimensional external form.


Tuboid

jaar: 2000
materiaal: projectie, interactieve software voor Mac OSX
afmetingen: variabel, minimaal 265 x 150 cm.

Tuboid is een computer programma dat gebruik maakt van kunstmatige evolutie om buisachtige vormen te genereren. De buis ontstaat door een aaneenschakeling van segmenten die telkens een iets andere vorm hebben. De vorm van de segmenten wordt gegenereerd door een intern tekenmechanisme. Bij de totstandkoming van elk nieuw segment vindt vorm-mutatie en vorm-selectie plaats. Maar niet elke vorm wordt geaccepteerd omdat er een belangrijk criterium is waaraan elk segment moet voldoen: de contourlijn mag zichzelf nergens doorsnijden. Elke mutatie wordt getest op dit "fitness" criterium, alleen geldige vormen worden geselecteerd. Het buisvormig vlies dat op deze wijze ontstaat kan op twee manieren worden waargenomen, als ruimte of als sculptuur. Met de interactieve Tuboid projectie kun je een virtuele reis maken door het inwendige, de Tuboid sculpturen tonen de uitwendige plastische vorm.

driessens & verstappen projection sculptures tuboid