Tschumi Tulips

year: 2008
location: Tschumi Pavilion, Hereplein Groningen, Netherlands
material: 20.000 tulips White Marvel, earth, irrigation system, webcam and on-line film
dimensions: 36 x 3.6 meter

Tschumi Tulips was a temporary project that occurred in the Tschumi pavilion in the spring of 2008. One could observe a growth process coming to fulfilment in and around the pavilion via two different channels: an intervention on the Hereplein and a webcam film on the internet.
The glass pavilion – built in 1990 according to a design by architect Bernard Tschumi – functioned like a greenhouse in this project. The floor of the little building was filled with 10.000 tulip bulbs, and an equal number of bulbs were planted over an equal surface area in an extension of the pavilion outside (making-of pictures). The difference between the interior and exterior became visible through the flowering time of the tulips in a period of six to twelve weeks. In the controlled environment of the pavilion, the tulips flowered earlier because average temperature is higher than that of the fresh air. The whole process was recorded using a webcam installed in the pavilion. The camera took a photograph every day around midday. Each new photograph was immediately added to the previous photographs via an internet link and presented online in the form of a film-in-progress. The result is a filmic report of the process of growth and decay.

Tschumi Tulips

jaar: 2008
locatie: Tschumipaviljoen, Hereplein Groningen
materiaal: 20.000 tulpen White Marvel, pootaarde, bewateringssysteem, webcam en on-line film
afmeting: 36 x 3.6 meter

Tschumi Tulips was een tijdelijk project dat plaats vond in het Tschumipaviljoen in het voorjaar van 2008. Via twee verschillende kanalen – een interventie op het Hereplein en een webcam film op internet – kon men een groeiproces waarnemen dat zich in en om het paviljoen voltrok.
Het glazen paviljoen – gebouwd in 1990 naar ontwerp van architect Bernard Tschumi – functioneerde in dit project als een kweekkas. De vloer van het gebouwtje werd volgezet met 10.000 tulpenbollen, in het verlengde van het paviljoen werd buiten eenzelfde oppervlak met evenveel bollen beplant. (making-of fotos) In een periode van zes tot twaalf weken werd het verschil tussen buiten en binnen zichtbaar via de bloeitijd van de tulpen. In de gecontroleerde omgeving van het paviljoen kwamen de tulpen eerder in bloei omdat de gemiddelde temperatuur er hoger is dan buiten. Het hele proces is vastgelegd door middel van een webcam die in het paviljoen was geïnstalleerd. Iedere dag rond het middaguur maakte de camera een opname. Elke nieuwe opname werd direct via een internetverbinding toegevoegd aan de eerdere opnames en on-line gepresenteerd in de vorm van een film-in-progress. Het resultaat is een filmisch verslag van het proces van groei en verval.


driessens & verstappen webcam film pictures tschumi tulips landart plantart