Morphoteque #13

year: 2003
material: nickel-plated brass
dimensions: 8 series of 10 objects each, variable installation length

The recognisable form of every-day objects has been changed through the effects of two chemical processes: etching (dissolving of metal) and galvanising (deposition of metal). First, ten casts are made in brass of a key for instance. During the etching process five keys are submerged in an etching solution. From time to time one of the objects is removed from the solution, until finally a small unrecognisable shape was left over. During the galvanisation process, metal atoms from a copper sulphate solution are deposited onto the objects by means of electrolysis. Just like during the etching process, four keys have been subject to the chemical process for an increasing period of time. One key is not treated but kept in its original state. Usually, etching and galvanising are applied as an industrial surface treatment but with the extreme exposures that are applied in this case, the results have become unpredicable and uncontrolable. The gradually increasing effect of the two opposite processes has become visible in a continnual form sequence, in which the recognisable shape emerges from nothing, to finally disappear again under a whimsical excrescence.

The production of Morphoteque #13 was made possible by The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture.

See also this page with transformation sequences that were created by an organic chemical process: Morphoteque #14

key


Morfotheek #13

jaar: 2003
materiaal: vernikkeld koper
afmeting: 8 series van elk 10 objecten, lengte opstelling is variabel

De herkenbare vorm van alledaagse voorwerpen is veranderd door de inwerking van twee chemische processen: etsen (het oplossen van metaal) en galvaniseren (het afzetten van metaal). Van bijvoorbeeld een sleutel zijn eerst tien kopieën gemaakt in messing. Tijdens het etsen werden vijf van de sleutels in een fijnetskristalbad ondergedompeld. Van tijd tot tijd werd één van de objecten uit het bad genomen totdat op het laatst een klein onherkenbaar klompje overbleef. Bij het galvaniseren gaat door middel van elektrolyse metaal uit een kopersulfaatoplossing op de objecten vastzitten. Net zoals bij het etsen zijn vier sleutels steeds langer onderhevig geweest aan het chemische proces. Eén sleutel is niet chemisch behandeld maar "neutraal" gebleven. Etsen en galvaniseren worden doorgaans als industriële oppervlaktebehandelingen toegepast, maar bij de hier tot in het extreme doorgevoerde blootstelling worden de resultaten juist onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. De stapsgewijs toenemende inwerking van de twee tegengestelde processen wordt zichtbaar in een doorlopende vormenreeks waarbinnen de herkenbare vorm als het ware uit het niets opdoemt om vervolgens onder een grillige woekering te verdwijnen.

De productie van Morfotheek #13 werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

Bekijk ook deze pagina met transformatiereeksen die zijn gemaakt met behulp van een organisch chemisch proces: Morfotheek #14

driessens & verstappen morphoteque #13 transformation sequences