Morphoteque #11

year: 2001
material: nickel-plated pewter
dimensions: 49 elements, variable installation length

Seven different objects appear to transform into one another. These transitions take place with the aid of natural erosion. Water, stones and sand are kept in motion together with six identical copies of each object, so that they are all subject to wear. The recognisable objects in the series are those that have not been eroded, while the smallest and most formless objects are those exposed longest to the erosion process.

See this page of another transformation sequence that is executed by means of a physical process: Morphotheque #10

gif animation


Morfotheek #11

jaar: 2001
materiaal: vernikkeld tin
afmetingen: 49 delen, lengte opstelling variable

Zeven verschillende objecten lijken in elkaar te transformeren. Deze overgangen zijn gemaakt met behulp van natuurlijke erosie. Water, stenen en zand worden samen met een zestal identieke kopieën van elk object in beweging gehouden, waardoor er slijtage plaatsvindt. De herkenbare objecten uit de reeks zijn niet geërodeerd, de kleinste en meest vormeloze objecten uit de reeks zijn het langst blootgesteld geweest aan het erosieproces.

Bekijk deze pagina van een andere transformatiereeks die is uitgevoerd door middel van een fysisch proces: Morfotheek #10

driessens & verstappen morphoteque #11 transformation sequences